DP Fund

Aanvragen

Met onderstaand aanvraagformulier kunt u rechtstreeks een aanvraag doen bij DP Fund.

Toekenning

Na ontvangst van de volledige aanvraag wordt de aanvrager uitgenodigd om de aanvraag mondeling toe te lichten en motivatie voor de aanvraag te geven. Onze toekenningsvoorwaarden vind je hier. Regelmatige voortgangsrapportages en een jaarlijkse beoordeling van de de voortgang volstaan als terugkoppeling op de lopende toekenning. Bij afsluiting van het onderzoeks - of onderwijsproject kan gevraagd worden om een presentatie en/of publicatie.

Aanvraagformulier DP Fund

privacyverklaring cookies verkorte jaarcijfers 2022