DP Fund

Privacy verklaring

Wanneer u deze website bezoekt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze privacy verklaring beschreven staan.

Wij verzamelen geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt.

We respecteren de privacy van elke bezoeker aan deze website. Alle persoonsgegevens, die u via deze website verstrekt, zullen worden behandeld conform de geldende wetgeving op het gebied van de privacy. Gegevens zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld of worden doorverkocht.

Hyperlinks

Deze website bevat links naar websites die door derden worden aangeboden en beheerd, en waarover onze stichting geen controle uitoefent. De links impliceren niet, direct of indirect, dat wij de inhoud van de door derden beheerde sites hebben overzien of goedgekeurd. Wij zijn niet verantwoordelijk en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie van websites waartoe bezichtiging via links op websites van of naar onze website mogelijk zijn gemaakt. Het gebruiken van links vindt plaats op eigen risico.

privacyverklaring cookies verkorte jaarcijfers 2022