DP Fund

Beleidsplan

Hieronder leest u het beleidsplan op hoofdlijnen. Een volledige versie van ons beleidsplan is op aanvraag beschikbaar.

Kernwaarden

Wij vinden de combinatie van de creativiteit van het voorstel en de persoonlijkheid van de onderzoeker van belang. Wij willen steun bieden op grond van wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel en de mogelijkheid om persoonlijke aandacht voor de onderzoeker en haar/zijn project te kunnen bieden. Dit alles met aandacht voor de leefbaarheid en het welzijn van onze aarde en zij die haar bewonen. Wij willen met onze inzet voor projecten en de subsidieontvangers het verschil maken.

Doel

DP Fund ondersteunt wetenschappelijke onderwijs- en onderzoeksprojecten die creatief, interdisciplinair en speculatief zijn, waardoor deze niet of slechts ten dele in aanmerking komen voor reguliere financiering.

Toekenning

Aanmelding geschiedt door middel van het formulier op de website van DP Fund. De onderzoeker wordt uitgenodigd voor nadere kennismaking en toelichting van het onderzoek. Het bestuur beraadt zich vervolgens en geeft hierover binnen een (1) maand antwoord.

Bijdrage DP Fund

Afhankelijk van het onderzoeksvoorstel en wat nodig is voor een goede uitvoering daarvan, kan gedacht worden aan toekenning van een jaarbedrag van bijvoorbeeld €2000,- tot €5000,-. Daarnaast zet DP Fund zich in voor de voortgang en inbedding van het onderzoek. Na toekenning volstaat een jaarlijkse voortgangrapportage.

Bestuur

Het bestuur van DP Fund telt vier (4) leden. De voorzitter van het bestuur is oprichter. Het bestuur besluit met meerderheid van stemmen. 

Naamgeving

De naam Discendo Progrediamur betekent 'laten wij, door te leren, vooruitgaan' en is tot stand gekomen met hulp van de Stichting Carptim. De naam Discendo Progrediamur doet aan een hexameter denken, en heeft een Ciceroniaanse klank, zodat we met de inzichten van nu hopen dat dit een naam is die in de romeinse oudheid door een geletterd persoon zou zijn gebruikt. Discendo Progrediamur staat voor de gedachte dat we door te onderzoeken en meer te weten komen, bij kunnen dragen aan een betere wereld. 

privacyverklaring cookies verkorte jaarcijfers 2022