DP Fund

Voorwaarden

Aanvragen voor ondersteuning worden beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit en integriteit. Vooral nogal speculatieve voorstellen, mits voorzien van een wetenschappelijk goed geformuleerde onderzoeksvraag, hebben onze aandacht. Wij willen met name voorstellen steunen die van een creatieve aanpak getuigen. Het voorstel is bij voorkeur ingebed in het wetenschappelijke veld. Vanzelfsprekend gaan we bij het wegen van het voorstel genderneutraal en inclusief te werk.

Doelgroep

DP Fund heeft als doelgroep iedereen met wetenschappelijke ambities die elders niet of onvoldoende gehonoreerd of gesubsidieerd worden.

Student, subsidie en begeleiding ontvangen in 2022:

"Stichting Discendo Progrediamur (DP fund) heeft me ondersteund in het kader van mijn HBO-Rechten opleiding. Zij hebben voor mij het boekengeld van de minor en van de premaster betaald.  Ook hebben zij de reiskosten van mijn minor en afstudeerstage betaald. Ik ben deze stichting erg dankbaar, omdat ik dankzij hun financiële hulp verder kan met mijn vervolgopleiding aan de universiteit."

privacyverklaring cookies verkorte jaarcijfers 2022